YILDIZ TEOLOJİSİ VE MASONİK ASTRONOMİ

star astrology ile ilgili görsel sonucu

YILDIZ TEOLOJİSİ VE MASONİK ASTRONOMİ


Robert Hewitt Brown Foreward by Jordan Marwell İÇİNDEKİLER çevirilen bazı kısımlar Bölüm 6 Güneş Dirilişinin Astronomik Alegorisi ............................................. ........ 84 Masonik Alegori, Kısım I - Güneşin Ölümü – Transformasyon hali .............................................. ......... 87 Güneşin yeniden doğumu, Osiris in yükselmesi ve Alegorisi.......................................... 91 Mason Alegorisi, Bölüm II - Güneşin Dirilişi......................................... 94 İkinci Ek Part .............................................. ...................... 98 Ölülerin Yargılanması .......................................... 100 3. Bölüm Yedi Yıldız………………………………….107 Güneş Dirilişinin Astronomik Alegorisi S. Güneş mırıldandığının ne olduğunu, herkesin anlayabileceği, tamamen açık bir şekilde söyleyin. Astronomik bir alegori tarafından dönüştürülecektir. A.Tüm kadim Astronomik efsanelere göre, Güneş i Üç sonbahar ayı dönüşüme uğratmıştır. Bu aylar-Eylül, Ekim, Kasımaylarıdır. S. Güneş ne zaman dönüşüme uğramış ya da katledilmiştir.? Bunda bahsedilen nedir? Daha önce olduğu gibi tapınağın tamamlanmasından önceki yakın bir zamanda olduğu açıklanmıştır. Q. Daha açık ve anlaşılabilir konuş lütfen Güneş in ölümü, dönüşümü ne demek oluyor? A. Güneş Son bahar aylarında kahra uğrar. Eylül, Ekim, Kasım (Başak,Terazi ,Akrep) Ezoterik anlamda Akrep Yay ve Oğlak kış solstisini ya da güneyin Zodyak kapısını açar . Bu yüzden Kadim Yunanın Şiirsel / poetik dilinde kadim Greek lerden bahsedilir. Bu Güneşin düşük deklinasyonları ile alakalı olduğundan ziyade Güneşin yüksek rezonansının ve ak ışığın zayıfladığını ve sonbahar ekinoksuna girildiğini de gösterir. Söz gelimi Libra(Terazi) 21 Eylül de Bahar ekinoksuna girildiğini bize anlatır. Ekimin ortalarına doğru ilerdeikçe Güneşin gücü , zaferi ve daha da açık ifade etmek gerekirse Güneş in ya da gücün yapıcı ve aydınlık tarafının zayıfladığını görürüz, o kendi yolunda,tropik güneye doğru ilerlerken Yay ın okuna saplanır. Bu daha da ölümcüldür. Güneş buradan da ayrıldıktan sonra 23 Aralık da kış solstis ine devam eder. Q. Neden Güneş Eylül ya da Ekimden çok Kasımda daha yıkıcı oluyor? A. Çünkü , Güneş Yay burcunun hakimiyeti altında kendini rahat ortaya koyamaz. Bu Kasımın 23 üne kadar geçerlidir. Aralığın 23 ünden sonra Eril Enerji ( Güneş) Oğlak burcuna girer. Burada deklinasyonundan sapar ve aynı zamanda yılın en kısa günüde sayılır. Haziran ayında, yaz gündönümü / solstisi başlar, aydınlık, parlak ve görkemli Günler onbeş saat boyunca Güneşin enerjisiyle rezonanse olur. Şimdi Güneşin solgun yüzünden eser kalmaz yükselir. Aralığın ufkunda doğan solgun Güneş ten eser kalmaz. Güneşin ışınları her türlü karanlığa nüfuz eder, zayıf ışınları karanlığı yarar. Fırtınalı bulutlar gökyüzünü örtemez. Güneş, ısı, enerji, güç kaynağıdır. S. Astrolojinin kadim çerçevede incelenmesine başka bir çerçeveden mi yaklaşmış oluyoruz bu anlamda? Bu konuda üzerine? A. Bu bilim büyük kadim üstatlarca geliştirilmiştir. Bu ilahi sanatın esin yelleri çok çok eskilere dayanır. Oğlak burcu Satürn ün evidir. Çok yoğun ,tahrip edici vibrasyonları sahiptir, tüm diğer gezegenler arasında… Aynı zamanda yerine göre zayıf yerleşimler baz alındığında büyük talihsizlik ve yaşamı zorlaştıran anlamlarına gelmekle beraber, Oğlak ve Kova buçları bu baskı ve hakimiyetin altındadır. Satürn aynı zamanda Kronos ya da Zaman Tanrısı olarak da bilinir. Şiirsel – poetik ,mitolojilerdeki alegorik ve kinayeli tüm anlatımları, kendi çocuklarını yuttuğu gibi yutar ve hakimiyeti , baskısı altına alır. Satürnyen figür olan’’ tırpan’’ bugüne kadar hasatın ve aynı zamanda ölümün- transformasyonun da amblemi olarak biline gelmiştir. Q. Güneşin gölgelenmesinden,ölümünden sonra hangi kinayeli – alegorik diller vücut bulmuştur? A. Batıdan türemiştir genelde bu edimsel süreç. Gecede, kışı temsil eden üç burc işareti tezahür eder. Q. Neden bu böyledir ? A. Çünkü , Güneş zodyakta ki yolculuğuna devam ederken, batının kış burçları ile de devam eder. Gece ortaya rahat çıkması imkansızdır. Gece güneşi örter. Çünkü ortaya rahat çıkamaz. Taa ki pozisyonunu değiştirene dek. Q. Sonuna vücut bulan yapı yeryüzünde nasıl tezahür eder? A. Güneş eski gücünü ve muzafferiyetini yeniden kazanmaya başlar. Ağaçlar yeşerir, çiçekler açar , İlk bahar gündönümünde eski gücünü yeniden kazanmaya başar. Tüm şeref ve güç onun olacaktır. Q. Peki sonra? A. Kadim Mısır efsanelerine göre ölümün tanrısı OSİRİS TİR. Dünyanın bedeninin Tanrıça İSİS e ait olduğu varsayılır. Alternatif Tıp ın kadim öğretilerinin İsis den geldiği varsayılır. Düzenli kutsal ayinlerle bulunurlardı. 12 Takım yıldızı aracılığıyla güneşinizin yani kendi özünüzün nerede kaybolduğunu bulabilirsiniz. Q. Güneşin ölü cesedini kim buldu ? A. Koç burcu. Yedi Yıldız. Q. Yedi yıldızlı masonik amblemin neyi ima ettiği hakkında bir fikriniz var mı ? A. Pleiades e göre , Boğa takım yıldızında yedi kadim yıldız vardır. Bu yıldızlar Romans Vergillio tarafından baharın bakireleri olarak tanımlanırlar. Boğa takımyıldızları kadimlerce ilk bahar gündönümünü belirler. Georgics , ‘ in kitabında geçen Latince den çevirilmiş kısımlar şu şekildedir. "Candidus auratis aperit cum Cornibus annum taurus." " When the bright bull with gilded horns opens the year." Yedi Gezegenin Özel Enerjileri Q. Kadim Amblemlerin gerçek anlamı nedir? A. Londra ‘nın Hür masonlar adlı yayımında bildirildiğine göre bir çok yıldır ülkeler de semboller yayıla gelmiştir. Şöyle ki ; 7. Altın — Güneş; 6. Gümüş — Ay; 5. Demir — Mars; 4. Kalay—Jupiter; 3. Civa — Mercury; 2. Bakır — Venus; 1. Kurşun — Saturn. Şeklindedir.

çEVİRİ: Onur Güven

Yorumlar

Popüler Yayınlar