METİS ASTEROİDİ

asteroid metis ile ilgili görsel sonucu

Kadim sanskritçe de'' matti '', ''MA'' kökünden türer. bir bakıma da Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ı hatırlayın... aynı zamanda bu game of thrones da da işlenilen bir tanımdır... çok yüzlü tanrı olarak geçer.bu bir nevi kılıktan kılığa girmek ve arkadan nifak sokmak ile alakalıdır.kadim greek mitinde Metis Okeanos ve tetis in kızıdır .Goddess olarak bilinir .tanrıçalar içinde genelde Jüpiterden aldığı etki ile ( Zeusun ilk eşi) himmeti ve yönelim gücünü temsil eder .Aynı zamanda Athena nın annesi dir.Zeusun aynı zamanda kronosu kusturmak tüm kardeşlerini esaretten kurtarmak için metisden yardım aldığı rivayet edilmektedir.Zeusun Metisi yutması olayı da Jüpiterin egzacere / büyütme olayının bir parçası haline gelmeside ayrı bir konudur.Bazı görüşlere göre Metis ilahi hikmet ve bilgeliğin tasviri haline gelmiştir. 

Metisin sembolü ' Su' dur.Bir kaç sembolü daha da vardır ancak en barizi su dur. İkincil olarak daire dir.Aynı Zamanda Metis asteroidi Jüpiterin uydularından birisidir .1979 da voyager 1 tarafından keşfedilmiştir.çapı 40 km dir. Jüpiterin çevresini 7,1 saatte dönmektedir.Kadim Grekce de metis kelimesi bilgelik anlamlarına da gelmektedir. Üstün akılla eş değer tutulduğuda varsayılır.Astronom Andrew Graham tarafından April 25, 1848 de keşfedildi aslında .

Şimdi gelelim doğum haritasındaki özelliklerine ..
Doğum Haritanızda Metisin bulunduğu burç ve de ev yerleşimleri kalleşliğin ve düşmanlığın , arkadan iş çevirmenin, nifak ve hasetin kindarlığın nereden geleceğini vurgular.Bu asteroid haritalarda bununla ünlüdür.kandırılma, dedikodu, haset , fesatlıkla da ünlüdür.Işıklar ( Güneş ve Ay ) ile etkileşimi varsa kişiliğide olumsuz yönde etkiler .Travmatik aile hayatı çocukluk ya da morfogenetik kayıtlardan gelen problematik etkileri de açıklar .bilhassa ay ile kavuşumlarında çok dikkatli incelenmelidir.Kripot bir ruha mı sefirot bir ruha mı sahip olunduğu bu şekilde anlaşılır . 
sephirot / crypoth... birisi gücün yapıcı tarafını kullanan güç diğeri ise yıkıcı tarafını kullanana güç. bu konularda asteroidlerin galaktik vibrasyonlar ile ele alınması çok şeyi gösterir bu daha okült bir ilimdir .Mesela Metisi Ay ı ile kavuşan bir bireyin.. ayı nın durumu ve açıları ya da ev yerleşimlerine göre etkileri çok bariz açık verir .burada bireyin akaşik kayıtlardan getirdikleride rahatlıkla görülür .ancak burada salt harita yorumu değil aynı zamanda okült bilgiside güçlü olmalıdır. aynı zamanda medyumik etkilerinin de kudretli olması gerekir.ki yorum yapabilsin haritayı okuyabilsin tekniğin üstüne çıkmak için okült gücü kullanmalıdır.Güneş ile kavuşumu ya da karesi ise daha tehlikeli olabilir .Bilhassa ev yerleşimi çok önemlidir.etkinin geldiği alanı vibretik ve ampirik deneyimler ile daha bariz açığa vurur .güneş ile sorunlu etkileşimlerinde kompleksli ve kindar bir kişilik geliyor demektir .

Metisin ışıklar ile uyumlu olması çok önemlidir .aksi halde yıkıcı ve vurucu çalışır.Gezegen kavuşumlarında çok dikkat edilmelidir. Bunları not alınız.Bilhassa. Satürn, Mars gibi malefikler ile kavuşumlarına çok dikkat ediniz .Diyelim ki transit mars ya da büyük köpek denilen Satürn natal metisinizle kavuştu diyelim ...karşıt kutbdan lanet ve kahır ışınlarına maruz kalırsınız .kara büyü, şeytani ve habis etkilere açık olursunuz .bu elemental saldırılarla da olur insanlarla da olur o yayını dalga boylarını herkes alır ve size karşı cepheleşir .

bunu not alınız şimdi yazacaklarımı ..
malefiklerin natal metisinizle kavuştuğunda ya da karşıt açı yaptıklarında bu etkiyi nötralize etmek için o süre zarfında ' siyah ' giyin ve cebinizde bir obsidyen bulundurun .obsidyeni sabah sol elinize alın ve üzerine sekmeth sekmeth sekmeth diyin ardından iki elinize alın ve avucunuzda birleştirin...Ve bu cümleyi 9 kez tekrarlayın. ''ya kahirü zül batşiş şedid ''metisin sayısı 9 dur...bu etki ile korunabilirsiniz .Melek Uriel in duası denilir buna . Uriel in duası ya kahirü zül batşiş şedid dir... metis etkilerine bununla karşı koyarsınız.. ancak bunun 9 kez okunması yeterlidir. 9 dan fazla okununca harab edici ve yok edici güç devreye girer bu da zulümdür.zulmedeni Allah sevmez bunu unutmayın .karşıdaki ne olursa olsun kimseye bunu yapamazsınız ister elemental olsun isterse kim... okült bilgiyi asla yıkıcı kullanmayın .yoksa size döner .

Şİmdi horoskopunuzda 8.ev yerleşimi var diyelim... 8 de malefik besleyici değil çürütücü bir evdir..metis de burada diyelim . işte burada çok dikkatli incelenmelidir...çünkü girdiği ev çöp bir evdir.gücün ve iktidarın yıkıma uğradığı zillet evidir 8 .2.evde metis zararsızdır .8 de güçlenir 6 da tahrip edici çalışır .bu örnekleri çoğaltabiliriz. mesela diyelim 11.evinizde .arkadaşlardan ve gruplardan kazık .arkadan iş çevirme bilhassa yüzünüze gülen ancak arkadan iş çeviren dedikodunuzu yapan çok sahtekar arkadaşlarınız var demektir . evler çok önemlidir.

21-22-23 ve 4-5-6- gibi dereceler çok tehlikeli derecelerdir . ev konusundan başka bir örnek verelim .diyelim ki 5.evinizde metis var...nur topu gibi evladınız olmayabilir .çocuk yaparken 10 kere düşünün derim .bir de aldığı açılar da sıkıntılıysa üstelik satürn ya da pluton gibi ağır abilerden yıkıcı etkide alıyorsa doğacak çocuğunuz bir lilith tohumu olabilir.4.ev de morfogenetik bir araştırma yapılmalı... muhtemelen aile ve köklerden gelen kindarlık ve düşmanlıklar var.. kan davası bile olabilir ya da atalardan bir ah alma .7..ev e gelelim .7.ev herkesin bildiği gibi açık düşmanlıklar evi olarak da bilinir .buraya metis gibi bir belanın gelmesi demek bariz hainlikler ve kalleşlikler ile kişi mücadele edecek demektir.bunu hayatınız boyu bir uyarı haline getirmelisiniz.avukatın rakibinizle yapacağı işbirliğinide 7 ve 9.ev etkileri gösterir.Bunun gibi örnekler çoğaltılır .Kısacası Metis in bulunduğu burç hatta daha da belirgini bulunduğu ev kalleşliğin ve sahtekarlığın nereden geleceğini vurgular... düşmanlık ve hasete karşı korunmanız gereken yeri gösterir.en güçlü göstergedir bu konu hakkında bunu söyleyebilirim .ancak şu unutlmamalıdır ki doğum haritası bir bütündür. tek başına metise bakarak elbette yorum yapılmaz ancak yine de konuyu ana hatlarıyla belirleyecektir.Güneş -Jüpiter etkileşimi zayıf ise haritada... metise daha çok dikkat edilebilir . Ehemmiyet gösterilebilir.Birinci ev yedi aksını da tetikleyecektir. Sadece birinci ev olarak almamalıyız.4.evi ben morfogenetik kodlamalarla daha çok bağdaştırıyorum .11.evde metis gruplara arkadaşlıklara çok dikkat edin .mümkünse gruplardan uzak durun derim .

korunma olarak öncelikle metisinizin bulunduğu burç ve evi iyi bilmelisiniz.Diyelim ki Güneşiniz ile Jüpiter arasında kurtarıcı açılar yok .yani sextile trine vb .peki nasıl korunacaksınız ... bu tür düşmanlıklardan ya da negatifliklerden. şimdi bunu not alın size özel bir majik teknik vereyim. 

diyelim ki Metisiniz hava elementinde ya da bu ev yerleşiminde .Metis Terazi burcunda ise burayı daima güçlü tutmak için ya da bariz bir malefik etki geldiğinde korunmak için Kova ve İkizler ya da Yay ve Aslan burcundan bir kombinasyon yapıyorsunuz .Esma olarak örneklendireyim .Metis Saydam dır... !!!Hayyül Musavvirül Alim .Bu esma Kova da olanlar için malefik etki geldiğinde koruyucudur.Ancak siyah koruyucu kabul edilir .Hava elementi olanlar bunu kullanabilirler .
Toprak ta ise Metis Başakta diyelim. Hasibül Metinül Kaadir...
Su da Hakimül Halimül Habir
Ateşte Kaviyyül Azizül Cebbar
bunların her biri kendine göre etkilidir... ev sistemine göre değişirler .harita topyekün incelenmelidir ki sonuç başarılı olsun tabi burada bu pek fazla mümkün olmayabiliyor .Ay Düğümleri ile bağlantısı şu yönde olabilir. Metis güney ay düğümü ile kavuşum yaparsa karmadan getirilen bazı sorunlara neden olabilir . Kuzey Ay düğümüne gittikçe birey metis etkisizleşir .Kuzey Ay Düğümüne gitmeye çalışın, gitmeye çalıştıkça haritada ki problematik ve de negatif blokajlar kendiliğinden imha olacaktır. Kuzey Ay Düğümünüzün gereği neyse onu yapmak için azim irade ve var gücünüzle gitmeye çalışın zaten kendinizi yürüyen merdiven de bulduğunuz alandır siz yürüdükçe koştuğunuzu farkedersiniz.

Onur Güven 

Yorumlar

Popüler Yayınlar