JUNO

goddess hera ile ilgili görsel sonucu

JUNO

Juno, June, July ile aynı manalara gelir..yani Haziran, Temmuz aylarını yönetir .Bu da demek oluyor ki Juno, Haziran ve Temmuz gibi ayların doğal yöneticisidir...İkizler, Yengeç, Aslan burcu ile ilişkilidir dersek şaşırmış olmayız.. Juno çok ama çok güçlüdür.

Juno kadim Roma mitlerinde Jüpiterin hem kız kardeşi hem de eşidir. Aile,doğum,annelik, ve türün devamlılığı ile ilintilidir..Yunan tanrıları genelde kız kardeşleri ile evlenirler...Juno , nam-ı diğer '' HERA'' dır.HERA nın karakteristik özelliği, sabit fikirli, güçlü ve kesinlikle sadakatin temsilcisi olmasıdır. Zeus ile anyı güce sahiptir... gerisini siz düşünün...Zeus un , Hera dan ödü çok kopar ... Hera, Aslan burcu nun vasfına çok sahiptir. kuşu tavuz kuşudur .iono ismidir.Evlilik ve Sadakat ile temsil edilir.Hera yani Juno... Tanrıların kraliçesi olarak bilinir.Marsın annesidir .Yaratıcı ve baskın gücü temsil eder.Juno bayan haritasında kadının anneliği ve neslin devamlılığı ile ilintilidir.Juno kadersel sadakat ve evliliği temsil eden en önemli asteroidden birisidir .lucina anne ve ev ile alakalı junodur.Juno ve Jüpiter arasında doğum haritasında bağalntı olmalıdır .kadersel evlilikleri gösteren önemli bir asteroiddir, Juno... Goddess' lar çok güçlüdür arkadaşlar unutmayınız .Hera başı başına söz sahibidir... Jüptier gibi etkileri vardır .bazen zeusu bastırırken görürürz .dut yemiş bülbüle döner coğu zaman .zeus yanında bir serçe gibi kalır ..altını çizerek söylüyorum .Bir kadın haritasında Juno çok baskın ve karşı konulmaz biçimde çalışır...!!!! 

ceres bir kadında üretkenliği gösterirken, Juno hem onu hem de evlilik,eş çocuk,aşk erotizm ve sadakatı bağlığı da temsil edecektir.Venüsden daha güçlüdür.Juno bağlılık ve evlilikle alakalıdır, erkek haritasından daha güçlü çalışacaktır, kadında .Şunu da bu arada dile getireyim, Astrolojide evlilik kavramı yoktur.juno güçlüyse kaderinizde yaşamınızı sürdüreceğiniz eş tipi çok baskındır.Juno ile Jüpiter çoğu kez ortak hareket edecektir.Juno bir türlü kopulamayan bağlılık ve sadakat üzere temellere oturmuş daimi ilişkileri açıklar .Bu ilişkileri hiç bir güç yıkamaz.Juno etkiisiyle başlamış olan ilişkiler gelir geçer ilişkiler değildir. bunu unutmayınız ...Kadın horoskobunda bilhassa daha güçlü ve kaderseldir.junoya etki eden gezegenlerkarmik karşılaşmaları gösterir.evliliğin ve sadakatin koruyucusu olarak geçer... 

Köşe evlerde , birinci ev yerleşimde, potansiyel kuvveti gösterir... büyük açı kalıbı odak noktalarında da çok güçlüdür.3 ve 9.evlerde bekarlık verebilir .retro olmasının iki nedeni olabilir .ya eş geç gelir ya da geçmiş hayatlarda bu evliliğin tamamlanacağını gösterir .Juno, jüpiter ve yay burcu ile ilişkisi daha kapsamlıdır.koç burcunda çok kuvvetlidir.Venüs ve terazi ile de bağlantısı vardır. ancak daha kapsamlıdır .Juno ile güneş arasındaki açılar çok önemli... ilişiler yönünde kişiler kendilerini daha rahat ifade ederler...yaratıcılıklarının ortaya konmasında da çok etkilidir.ilişkilerde daha özgüvenli atak dışa dönük cesur ve koruyucu olunur... ateş elementlerinde!!

Juno ile Ay arasındaki olumlu açılar kavuşumlar , yani birinin junosuyla diğerinin ayı arasında uyum vars daha empatik , ask emniyet ihtiyaçlarının tatmin edilebileceği anlamına gelir..Örnek olark, Ay KOç , Juno Koç,yay, aslan gibi etkiler birincil dir...Bir kişinnin Junosu ile karşı tarafın Ay ı arasında sert açılar varsa güven ve emniyet hissi oluşmaz...terk edilme ve reddedilme konusu çok yüksek, güvensizlik çok yüksek ,düzeyde olacaktır...

Juno ile Jüpiter arasında, sextil, 120 lik açılar varsa kaderde mutlu bir ilişki ve mutlu daimi bir evliliğe neden olur..ama Juno ile Jüptier arasında sert açılar , karşıtlar varsa bu biraz problematiktir unutmayınız ...!!Juno ile Jüpiter arasında güzel bir bağlantı varsa bol bol seyahat edilen, eğlenceli bilgi kazandırıcı bereketli bir evliliğe neden olabilir. Ya da diyelim ki, bir kişinin junosu, diğer kişinin ayı satürnü, uranüsü neptünü gibi gezegenlere 120 yapıyor, bu ise çok kadersel sihirli ve mistik bir görünümdür.Her türlü olumlu açıklamayı yapabiliriz..

 Juno nun orbu 5 derecedir.Juno ile Satürn arasında açılar var ise zaman içinde gelişim sağlayacağınızı gösterir.Junp ile Satürn arasında açı varsa partnerin olgun ve ciddi bir kimliği olduğunu gösterir.14 şubat 18 şubat arası bayramlar juno ile ilgilidir. evet başta da dediğim gibi Olympos dağının karizmatik, fırtınalı ve kudretli kraliçesine Hera yani Juno denilir.juno nun etkisiyle başlayan tüm ilişkiler, güçlü,köklü sağlam ve daimi olur, bunu bir kenara not ediniz !!karmik eş, ya da kadersel eş de diyoruz .

Mesela Juno nun bulunduğu burç ve ev yerleşimi nasıl bir eş adayına çekileceğinizi gösterir... Bilhassa bayanlar dikkat etsinler !!!!!!!!!!ben sana bağlandım, çekildim, vuruldum gibi temalar Juno ile ilişkilidir... bir türlü kopamazsınız .Dopum haritanızda mars , venüs ile junonuz uyumluysa er ya da geç mutlu olacağınız kadersel eşinizle karşılacaşsınızı maddi ve manevi anlamda beslenecek ve destekleneceksiniz demektir... Hera sizinle demektir..elbette erkek ve kadın haritasını konuşmuyoruz burada harita haritadır .yaşamınızda size ortaklık edecek duygusal kadersel karmik ve darmik eşi gösterir,Juno 3 ve 9.evlerde genç eşi gösterebilir. Oğlakda geç evlilik verebilir. Pallas da çok önemlidir, diğer ismi Athena dır .Bakın Haziran ve Temmuz ayları yani June July evlilik aylarıdır... Junoda gelir .Karmik anlamlı çekildiğiniz sürekliliği olan ilişkileri Juno gösterir.Juno nun karmik değil darmik çalışması için farkındalığınızın yükselmesi gerekir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Juno nun burçlardan ziyade evl yerleşimlerine daha özen gösteririm .burada her evi teker teker açıklamam çok uzun olacağından bir kaç örnek vereyim .Diyelim ji Juno nun 12.evde .evlilik yapacağınız partner gizli düşmanınız olma eğilimnde olabilir .elbette burada junonun bulunduğu burcun yöneticiside önemlidir...açılarda.. ancak gizli düşman olabilir.. sırlarınızı saklamalaısınız .manyetizmanız ve auranız eşinizle bir araya geldiğinde düşebilir .kurbar kurtarıcı ilişkisine çokçagirdiğiniz bir parnet olabilir eeğr juno 12.evde ise ve açıları da problematikse .ya da diyelim 9.evde junonuz .birlikte uzun yolculuklara çıkabileceğiniz, değişik felsefik konularda tartışabilecğeiniz bir parnet olabilir .elbette bunlar kaba yorumlardır, detaylı yorumlar için kapsamlşı bir analiz şart tır .

Haritanızda ki Juno nuzu alevlendirmek ve çağırmak için ,önemli bir kaç tüyo... Hare Krishna yapın,ve bir tavuz kuşu tüyünü yastığınızın altına koyun 7 gece bekletin beklettikten sonra bir nehre dilek tutarak koyunuz , tabii mümkünse eğer değilse yüksek bir yerden rüzgara bırakın , zaten o tavuz kuşu tüyü yok olacaktır, atomik şuur... !!!tavuz kuşu tüyünü nereden bulacaksınız , bilemiyorum .biraz zor tabii .ama getirisi büyükk... ve sihirli!! Hare krishna kalp çakrayı açan ve vibrasyonu getiren özel etkileri vardır .Juno ile Jüpiter , venüs, mars, günes , merkür çok olumludur...120 lik açılar da çok önemlidir...Sinastrik olsun natal olsun çok olumludur .120 , 60 lık lar.. harita bir bütünüyle incelenmelidir, doğru bir yorum için... kabaca bir açı üzerinden gidilemez,kavuşumlar çok çok önemlidr.Eerkek haritasında da çok önemlidir Juno, ancak kadında daha baskın çalışır unutmayınız..

Onur Güven

Yorumlar

Popüler Yayınlar