Ancient Babylon , 628 /Occult Bibliograph

babylon ile ilgili görsel sonucu

Sümerlilerden sonra aynı topraklarda, biraz da Sümer kültürel mirasının üzerinde gelişerek yeni bir topluluk öne çıktı: Babilliler. Babilliler ezoterik ilimlerde ve okültte Sümerlilerden daha üstündü. Babil literatüründe karanlık taraf Surpu ve Maklu vb. gibi bir çok yazmada tezahür etmiştir. Pazuzu ve Lilith de içerisinde olmak üzere bu yazmalar karanlık tarafın tezahürleri olan çeşitli varlıkların vb. arketiplerini görebileceğimiz yazmalardır. Babil lipikosunda Alu’lar, Gallu’lar, Maskim’ler, Etimnu’lar (iblis anlamına gelen) Utukke Lemnitu’lar gibi değişik şekillerde sınıflandırılmışlardır. Buna göre tüm bu iblisler ilk olarak “kadimlerin kadimi” olan ejderha Tiamat’tan zuhur etmişlerdir. Tiamat ise karanlığı ve “kaosu” sembolize eder. O yaratılışın ve nedenselliğin dışındadır. Kadim Dragon (Tiamat) farklı kültürlerde çeşitli biçimlerde görülür: Mısır’da ejderha Apep (veya Apophis), Yunanlar’da Typhon, İbraniler’de ise Leviathan kadim ejderhanın çeşitli tezahürleridir.
Onur Güven
Kaynaklar ; Ancient Babylon , 628 /Occult Bibliography

Yorumlar

Popüler Yayınlar